Polskim drzewom i lasom zagrażają trzy grupy czynników: pochodzące z natury nieożywionej – abiotyczne, biotyczne – powstające w wyniku oddziaływania organizmów żywych i wreszcie antropogeniczne – spowodowane działalnością człowieka.

Wśród pierwszej grupy zagrożeń znajdują się, liczne ostatnio, anomalie pogodowe jak wichury, susze, nagłe przymrozki, ekstremalne opady.

W ostatnich latach zauważono w Polskich lasach, że skraca się okres pomiędzy kolejnymi gradacjami owadów czy grzybów. Do tego wzrasta także rozmaitość owadów i chorób i różne jest ich nasilenie.

Oprócz szkodników zmorą naszych lasów jest monokultura. Lasy monokulturowe to takie, w których dominuje jeden gatunek drzew zwłaszcza iglastych. Taki jednogatunkowy las jest słaby i mało odporny na czynniki zewnętrzne.

W trzeciej grupie czynników szkodliwych dla lasów, tej związanej z działalnością człowieka znajdują się: zanieczyszczenia powietrza (przemysł, energetyka, transport), zanieczyszczenia wód i gleb (rolnictwo, gospodarka komunalna), górnictwo, pożary lasów, kłusownictwo i kradzieże leśne.
Wzrasta także wykorzystanie lasu do celów turystycznych, a w związku z tym budowanie infrastruktury turystycznej, co także ma niebagatelny wpływ na wymieranie lasów.


Podobne artykuły:

Drzewa a zdrowie

wierzba
2024-03-10

Drzewa są wykorzystywane jako element medycyny naturalnej, fitoterapii i bioenergoterapii. Uważa, się, że emanują zdrową energią, działając korzystnie w leczeniu wielu schorzeń i łagodząc stres. Nie ma drzew “złych”, jednak

Drzewa w liczbach

sekwoje
2024-03-10

Oto kilka światowych i naszych rodzimych rekordzistów: W Polsce, najwyższym drzewem jest prawdopodobnie mierząca 51 m, 270-letnia jodła pospolita rosnąca w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Najstarzym drzewem w Polsce jest oceniany na ok

Jak dbać o drzewa?

ochrona drzew
2024-03-10

Wbrew pozorom dbanie o drzewa jest łatwe – jest cały szereg czynności korzystnych dla drzew, które może wykonywać każdy z nas. Troszczmy się o las O lasy najlepiej zatroszczą się