Polskim drzewom i lasom zagrażają trzy grupy czynników: pochodzące z natury nieożywionej – abiotyczne, biotyczne – powstające w wyniku oddziaływania organizmów żywych i wreszcie antropogeniczne – spowodowane działalnością człowieka.

Wśród pierwszej grupy zagrożeń znajdują się, liczne ostatnio, anomalie pogodowe jak wichury, susze, nagłe przymrozki, ekstremalne opady.

W ostatnich latach zauważono w Polskich lasach, że skraca się okres pomiędzy kolejnymi gradacjami owadów czy grzybów. Do tego wzrasta także rozmaitość owadów i chorób i różne jest ich nasilenie.

Oprócz szkodników zmorą naszych lasów jest monokultura. Lasy monokulturowe to takie, w których dominuje jeden gatunek drzew zwłaszcza iglastych. Taki jednogatunkowy las jest słaby i mało odporny na czynniki zewnętrzne.

W trzeciej grupie czynników szkodliwych dla lasów, tej związanej z działalnością człowieka znajdują się: zanieczyszczenia powietrza (przemysł, energetyka, transport), zanieczyszczenia wód i gleb (rolnictwo, gospodarka komunalna), górnictwo, pożary lasów, kłusownictwo i kradzieże leśne.
Wzrasta także wykorzystanie lasu do celów turystycznych, a w związku z tym budowanie infrastruktury turystycznej, co także ma niebagatelny wpływ na wymieranie lasów.


Zobacz podobne

Drzewa w liczbach

sekwoje
2024-03-10

Oto kilka światowych i naszych rodzimych rekordzistów: W Polsce, najwyższym drzewem jest prawdopodobnie mierząca 51 m, 270-letnia jodła pospolita rosnąca w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Najstarzym drzewem w Polsce jest oceniany na ok

Najstarsze drzewa na świecie

sosna długowieczna
2024-03-10

Odkrywanie tajemnic najstarszych strażników Ziemi Wśród potężnych stożków lasów, które współtworzą nasz krajobraz, istnieją niezwykłe istoty, które przeniosły nas w przeszłość i przetrwały tysiąclecia. To one są żywymi świadkami dziejów

Drzewo – coś naprawdę niezwykłego

drzewo
2024-02-04

Drzewo to niezwykła roślina, niezwykły byt. Wiele mu zawdzięczamy.Jak wiele? Sprawdźcie sami – zapraszamy do zapoznania się z krótką opowieścią o drzewie – o jego biologii, zwyczajach, niebezpieczeństwach mu grożących,