Drzewo figowe w Biblii

Drzewo figowe w Biblii, to jest to termin używany w Starym i Nowym Testamencie, odnoszący się do fizycznego drzewa figowego lub metaforycznie do różnych symboli i znaczeń.

W Starym Testamencie drzewo figowe jest często używane jako symbol obfitości i błogosławieństwa, a także jako miejsce schronienia lub symbol życia prywatnego. Na przykład, w Księdze Rodzaju, Adam i Ewa przykrywają się liśćmi drzewa figowego po swoim grzechu. W Księdze Izajasza i Micha figowiec jest symbolem pokoju i dobrobytu.

W Nowym Testamencie drzewo figowe jest również ważnym symbolem. Jedno z najbardziej znanych wystąpień to przypadek, gdy Jezus przeklina drzewo figowe, które nie miało owoców, co można interpretować jako krytykę religijnej hipokryzji. To zdarzenie jest opisane w Ewangelii Marka (Marka 11:12-14, 20-21). Ponadto, Jezus używał drzewa figowego jako metafory dla wiary w Ewangelii Łukasza (Łukasza 13:6-9).

<< do Słownika