Drzewo do samego nieba

„Drzewo do samego nieba” to książka Marii Terlikowskiej z 1975 roku skierowana do dzieci i młodzieży, zawierająca moralne przesłania i refleksje na temat życia. Tytułowe drzewo staje się miejscem spotkań i dyskusji dla lokalnych dzieci. Opowieść ukazuje wartości moralne i zasady społeczne w ciepły i poetycki sposób. Główni bohaterowie, chłopcy z okolicy, poznają życiowe trudności i nawiązują przyjaźnie, co prowadzi ich do walki o ocalenie drzewa, które jest dla nich ważnym symbolem. Książka porusza tematy dorastania, przyjaźni i walki o wartości, co sprawia, że jest ceniona także jako lektura szkolna. Maria Terlikowska, autorka, była znana jako polska pisarka dziecięca i poetka.