Co to jest drzewo Jessego?

Drzewo Jessego to motyw ikonograficzny występujący w sztuce i religijnej symbolice, szczególnie popularny w średniowiecznej sztuce europejskiej i ikonografii chrześcijańskiej. Jest to wizualna reprezentacja genealogii Jezusa Chrystusa, przedstawiająca drzewo rodowe biblijnego postaci Jessego, pradziadka Jezusa Chrystusa, zgodnie z Księgą Izajasza. Wizualizacja ta pokazuje drzewo genealogiczne, z korzeniami symbolizującymi Jessego, a gałęziami wyrastającymi z jego ciała reprezentującymi kolejne pokolenia, prowadzące do Chrystusa. Drzewo Jessego jest ważnym elementem w ikonografii chrześcijańskiej, przypominającym o zapowiedziach mesjańskich w Starym Testamencie i roli Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.

<< do Słownika