Co to jest drzewo filogenetyczne?

Drzewo filogenetyczne, zwane również drzewem ewolucyjnym lub drzewem życia, to graficzna reprezentacja związków pokrewieństwa między różnymi grupami organizmów lub gatunkami. Bazuje ona na analizie ewolucyjnych relacji między nimi, uwzględniając cechy morfologiczne, molekularne i inne dane genetyczne.

Drzewa filogenetyczne są zwykle rekonstruowane za pomocą metod analizy filogenetycznej, które wykorzystują dane takie jak sekwencje DNA, RNA, białka lub cechy morfologiczne, aby określić wzajemne pokrewieństwo między organizmami. Wyniki te mogą być używane do zrozumienia historii ewolucyjnej różnych grup organizmów, identyfikowania wspólnego przodka oraz śledzenia ewolucji cech i adaptacji.

Drzewa filogenetyczne są narzędziem kluczowym w biologii ewolucyjnej, systematyce biologicznej, biogeografii i innych dziedzinach biologii, pomagając badaczom zrozumieć zróżnicowanie i ewolucję życia na Ziemi.

<< do Słownika