Co to jest drzewo decyzyjne?

Drzewo decyzyjne (ang. decision tree) to graficzna metoda reprezentacji możliwych konsekwencji różnych decyzji oraz związanych z nimi zdarzeń. Jest to struktura drzewiasta, w której każdy wierzchołek reprezentuje punkt decyzyjny, a każda gałąź wychodząca z wierzchołka reprezentuje możliwe działania lub ich konsekwencje. Drzewo decyzyjne jest wykorzystywane w analizie decyzji, uczeniu maszynowym, statystyce oraz inżynierii decyzyjnej. Pomaga w logicznym modelowaniu problemów i podejmowaniu optymalnych decyzji na podstawie dostępnych danych i kryteriów.