Co to jest drzewo celów?

Drzewo celów, nazywane także strukturą rozkładu pracy (Work Breakdown Structure – WBS), jest narzędziem używanym do hierarchicznego organizowania zadań w ramach projektu. Pozwala ono na przejrzyste przedstawienie wszystkich elementów projektu oraz ich powiązań, co ułatwia planowanie, zarządzanie i śledzenie postępów.

Oto ogólne zasady tworzenia drzewa celów:

 1. Zdefiniuj główne cele projektu: Zidentyfikuj główne cele i wyniki, które chcesz osiągnąć w ramach projektu. To będą najwyższe poziomy hierarchii drzewa celów.
 2. Podziel cele na mniejsze elementy: Podziel główne cele na mniejsze, bardziej konkretne cele lub zadania. Te elementy będą stanowiły kolejne poziomy w drzewie celów.
 3. Kontynuuj podział na mniejsze elementy: Powtarzaj proces podziału na mniejsze elementy, aż uzyskasz zadania, które można jednoznacznie zdefiniować, oszacować i przypisać.
 4. Zachowaj hierarchię: Upewnij się, że każdy element w drzewie celów jest wyraźnie związany z jego nadrzędnym elementem. Drzewo celów powinno być logiczne i uporządkowane.
 5. Ustal jednoznaczne nazwy i opisy: Każdy element drzewa celów powinien być jasno nazwany i opisany, aby uniknąć nieporozumień i ułatwić zrozumienie.
 6. Zidentyfikuj odpowiedzialność: Przypisz odpowiedzialność za każdy element drzewa celów, określając, kto będzie odpowiedzialny za jego realizację.
 7. Oceń zasoby i czas: Przypisz szacunkowe zasoby i czas potrzebny do wykonania każdego zadania.

Przykładowa hierarchia drzewa celów może wyglądać tak:

 • Projekt X
  • Faza A
   • Zadanie 1
    • Podzadanie 1.1
    • Podzadanie 1.2
   • Zadanie 2
  • Faza B
   • Zadanie 3
   • Zadanie 4
    • Podzadanie 4.1
    • Podzadanie 4.2

Tworzenie drzewa celów jest kluczowym krokiem w planowaniu projektu, umożliwiającym dokładne zdefiniowanie zadań i ich hierarchii, co ułatwia zarządzanie projektem oraz monitorowanie postępów