Co to jest drzewo BST?

Drzewo BST (Binary Search Tree) to struktura danych w informatyce, która składa się z węzłów połączonych relacją rodzic-dziecko w sposób hierarchiczny, gdzie każdy węzeł może mieć maksymalnie dwóch potomków. Drzewo BST charakteryzuje się specjalną własnością, która ułatwia efektywne wyszukiwanie i sortowanie danych.

W drzewie BST dla każdego węzła spełniony jest warunek: wartość wszystkich węzłów w lewym poddrzewie jest mniejsza od wartości węzła, a wartość wszystkich węzłów w prawym poddrzewie jest większa od wartości węzła. Dzięki tej właściwości, drzewo BST pozwala na szybkie wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów, co sprawia, że jest używane w wielu algorytmach przeszukiwania danych.

Drzewa BST są często wykorzystywane w aplikacjach, w których wymagane jest efektywne przeszukiwanie i sortowanie danych, takich jak bazy danych, drzewa wyrażeń, drzewa hafmana, a także w wielu innych algorytmach i strukturach danych. Dzięki swojej prostocie i efektywności, drzewa BST są jednymi z podstawowych struktur danych w informatyce.