Co to jest drzewo binarne?

Drzewo binarne to rodzaj struktury danych w informatyce, której elementy (węzły) są połączone relacją rodzic-dziecko w sposób hierarchiczny. W każdym węźle może być maksymalnie dwa poddrzewa, stąd nazwa „binarna”. W drzewie binarnym każdy węzeł może mieć zero, jedno lub dwa poddrzewa.

W drzewie binarnym jeden węzeł jest wyznaczony jako węzeł korzenia, od którego rozpoczyna się drzewo. Każdy węzeł ma maksymalnie dwóch następników – lewego i prawego. Węzły, które nie mają dzieci, nazywane są liśćmi. Natomiast węzły, które nie są liśćmi, nazywane są węzłami wewnętrznymi.

Drzewa binarne są szeroko stosowane w informatyce ze względu na swoją prostotę i efektywność. Mają one zastosowanie w wielu algorytmach, takich jak przeszukiwanie binarne, sortowanie bąbelkowe, drzewa AVL (drzewa binarne poszukiwań zrównoważonych), drzewa przewidywania, kodowanie Huffmana i inne. Dzięki swojej elastyczności i efektywności, drzewa binarne są jedną z podstawowych struktur danych w informatyce.