Drzewa w psychologii

drzewo korzenie
2024-03-07

„Kto nie ma korzeni, ten nie ma skrzydeł” Bert Hellinger Drzewo w psychologii – Ewa Klepacka Poczucie zakorzenienia w życiu to symbol więzi ze światem, rodziną i z sobą samym.

Drzewa w kulturze

Drzewa w kulturze - ygdrasil
2024-02-06

Drzewa są „chlebem naszym powszednim”, czymś tak zwyczajnym i oczywistym, że dorastamy wśród nich, przechodzimy obok nich, patrzymy na nie – nie widząc. A przecież przez tysiące lat drzewa były

Dąb szypułkowy „Tadeusz” – Katowice

Dąb szypułkowy Tadeusz - Katowice
2024-02-05

Informacje na temat pomnika przyrody: Dąb Szypułkowy „Tadeusz” w gminie Katowice w Lasach Murckowskich. Wiek drzewa: Ok. 300 lat. Obwód na wys. 1,3 m: 437 cm Wysokość: 32 m Średnica

Dąb szypułkowy – pomnik przyrody Wyry (obręb Tychy)

Dąb Szypułkowy - Wyry
2024-02-04

Informacje na temat pomnika przyrody: Dąb Szypułkowy w gminie Wyry obok Starego Stawu III. Opis: Dąb szypułkowy o obwodzie 549 cm, rośnie na terenie lasu w pobliżu stawu. Data utworzenia

Jak powstaje las?

rosnący las
2024-02-04

Podstawą współczesnej gospodarki w lasach jest zachowanie w równowadze wszystkich trzech funkcji lasu: ekologicznej, produkcyjnej i społecznej, tak aby doprowadzić do utrzymania i powiększania zasobów leśnych i przyrodniczych z myślą

Funkcje drzew i lasu

stary piękny las
2024-02-04

Trudno wyobrazić sobie życie na ziemi bez drzew i lasów (ekosystemów leśnych). Funkcje jakie one spełniają można podzielić na trzy grupy: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze) i społeczne. Rola lasów w

Las

Las
2024-02-04

Drzewa mogą rosnąć pojedynczo. Zazwyczaj są jednak częścią lasu lub mówiąc bardziej poprawnie częścią ekosystemu leśnego. Czy wiesz, że: Jak ważna jest w lesie gleba niech świadczy przykład. Jeśli na

Biologia drzewa

drzewo na tle nieba i chmur
2024-02-04

Z punktu widzenia biologii, poszczególne gatunki drzew zaliczamy do nagonasiennych lub okrytonasiennych. Do nagonasiennych zaliczamy najczęściej drzewa iglaste, które nie zrzucają igieł na zimę. Ponieważ są one dobrze przystosowane do

Drzewo – coś naprawdę niezwykłego

drzewo
2024-02-04

Drzewo to niezwykła roślina, niezwykły byt. Wiele mu zawdzięczamy.Jak wiele? Sprawdźcie sami – zapraszamy do zapoznania się z krótką opowieścią o drzewie – o jego biologii, zwyczajach, niebezpieczeństwach mu grożących,