Drzewa mogą rosnąć pojedynczo. Zazwyczaj są jednak częścią lasu lub mówiąc bardziej poprawnie częścią ekosystemu leśnego.

Czy wiesz, że:

  • ekosystemy leśne w Polsce zajmują ok. 28% powierzchni kraju?

Jak ważna jest w lesie gleba niech świadczy przykład. Jeśli na różnych glebach zasadzimy ten sam gatunek drzewka, to wyrosłe drzewa będą zupełnie inne. Różne gatunki drzew wymagają różnej gleby. Ale i drzewa mają ogromny wpływ na glebę. Ich system korzeniowy zapobiega erozji tak wodnej, jak i mechanicznej np. powodowanej przez wiatr. Jest to szczególnie ważne w górach, gdzie warstwa gleby jest bardzo cienka i gdyby nie ochrona drzew, spływająca woda lub wiatr mogłyby spowodować całkowite spłynięcie gleby.

W glebie znajdują dla siebie miejsce do życia liczne bakterie, odpowiedzialne za rozkładanie materii organicznej, martwych roślin i zwierząt na proste związki organiczne niezbędne dla życia roślin.

Czy wiesz, że:

  • w jednym hektarze leśnej gleby znajduje się ok. 15 ton rozmaitych bakterii!

Rośliny w ekosystemach leśnych tworzą tzw. piętra. Najbliżej ziemi znajduje się piętro zwane runem leśnym. Tu swój dom znalazły grzyby, mchy, krzewinki, liczne gatunki owadów, większość gadów i płazów, gryzonie oraz niektóre ptaki.

Tuż powyżej runa leśnego znajduje się piętro podszytu. Składają się na nie krzewy, a także niektóre drzewa. Wszystkie te rośliny wyróżniają się tym, że lubią cień, który panuje pod koronami drzew.

Ostatnie piętro lasu to korony drzew. W lasach naturalnych lub półnaturalnych piętro to nie jest równe. Najwyżej sięgają korony drzew najstarszych.

Zwierzęta w lasach, czyli fauna ekosystemów leśnych w Polsce jest niezwykle bogata. Żyją w nich m.in. wielkie zwierzęta, jak żubry, niedźwiedzie, wilki i całkiem malutkie, jak różne gatunki owadów. Las to także dom dla wielu gatunków ptaków, w tym ściśle chronionych gatunków, jak na przykład orła przedniego, orzełka, orlika grubodziobego czy sokoła,wędrownego.


Zobacz podobne

Drzewa a zdrowie

wierzba
2024-03-10

Drzewa są wykorzystywane jako element medycyny naturalnej, fitoterapii i bioenergoterapii. Uważa, się, że emanują zdrową energią, działając korzystnie w leczeniu wielu schorzeń i łagodząc stres. Nie ma drzew “złych”, jednak

Zagrożenia dla drzew i lasów

zagrożenia dla lasów
2024-03-10

Polskim drzewom i lasom zagrażają trzy grupy czynników: pochodzące z natury nieożywionej – abiotyczne, biotyczne – powstające w wyniku oddziaływania organizmów żywych i wreszcie antropogeniczne – spowodowane działalnością człowieka. Wśród pierwszej

Drzewa w liczbach

sekwoje
2024-03-10

Oto kilka światowych i naszych rodzimych rekordzistów: W Polsce, najwyższym drzewem jest prawdopodobnie mierząca 51 m, 270-letnia jodła pospolita rosnąca w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Najstarzym drzewem w Polsce jest oceniany na ok