Trudno wyobrazić sobie życie na ziemi bez drzew i lasów (ekosystemów leśnych). Funkcje jakie one spełniają można podzielić na trzy grupy: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze) i społeczne.

Rola lasów w ochronie życia na ziemi jest niepodważalna

To lasy produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Lasy kształtują klimat nie tylko lokalny, ale także globalny. Lasy regulują obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, lawinom i osuwiskom – chronią glebę przed erozją. Chronią przed wiatrem, hałasem i nadmiernym słońcem. Zatrzymują i pochłaniają pyły. Dzięki lasom udaje się zachować różnorodność biologiczną.

Rola gospodarcza lasów jest także nie do przecenienia

Drewno pozyskiwane z lasu jest surowcem ulegającym biodegradacji, a zatem przyjaznym dla środowiska. Znajduje ono zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyśle meblowym, do produkcji papieru, a także jako paliwo – np. trociny z tartaku. Spróbujcie wyobrazić sobie Wasz dom – czy mógłby on zostać zbudowany i jakby teraz wyglądał, gdyby nie było drewna?

Las dostarcza pożywienia – zwierzęta, grzyby, owoce trafiają do naszego menu. Owoce leśne i substancje pozyskiwane z roślin wykorzystywane są również do produkcji leków, farb i olejów.

Funkcje społeczne lasu to przede wszystkim warunki do uprawiania turystyki i rekreacji. Wszyscy cenimy lasy jako miejsca wspaniałego wypoczynku. Nie zapominajmy także, że lasy to także wielkie laboratorium i pole do badań naukowych. To także dzięki lasom rozwija się nasza nauka – i w konsekwencji – cywilizacja.


Zobacz podobne

Drzewo w mitologii i religii

Drzewo w mitologii i religii
2024-03-10

Czy wiesz, że? Drzewo ma bardzo bogate znaczenie w mitologii oraz w religiach całego świata. Często są to zbliżone wyobrażenia – np. drzewo dające życie lub jako filar wszechświata. Jednak

Drzewa w kulturze

Drzewa w kulturze - ygdrasil
2024-02-06

Drzewa są „chlebem naszym powszednim”, czymś tak zwyczajnym i oczywistym, że dorastamy wśród nich, przechodzimy obok nich, patrzymy na nie – nie widząc. A przecież przez tysiące lat drzewa były

Jak dbać o drzewa?

ochrona drzew
2024-03-10

Wbrew pozorom dbanie o drzewa jest łatwe – jest cały szereg czynności korzystnych dla drzew, które może wykonywać każdy z nas. Troszczmy się o las O lasy najlepiej zatroszczą się